256.895 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 51.403 ΚΩΔΙΚΌΣ - 48.395 EANΜικροσυσκευές