728.230 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 59.546 ΚΩΔΙΚΌΣ - 49.522 EANΜικροσυσκευές