414.088 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 60.525 ΚΩΔΙΚΌΣ - 65.222 EANΜικροσυσκευές