688.398 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 55.054 ΚΩΔΙΚΌΣ - 43.872 EANΜόδα Σπιτιού