688.392 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 55.053 ΚΩΔΙΚΌΣ - 43.871 EANΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ