496.160 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 50.493 ΚΩΔΙΚΌΣ - 39.665 EANΡολόγια