669.011 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 59.823 ΚΩΔΙΚΌΣ - 50.757 EANΡολόγια