256.897 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 51.404 ΚΩΔΙΚΌΣ - 48.395 EANΡολόγια