880.416 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 77.434 ΚΩΔΙΚΌΣ - 70.022 EANΔιάφορα