645.728 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 58.956 ΚΩΔΙΚΌΣ - 47.144 EANΔιάφορα