810.673 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 59.271 ΚΩΔΙΚΌΣ - 46.582 EANΔιάφορα