746.986 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 75.491 ΚΩΔΙΚΌΣ - 67.312 EANΚοσμήματα