601.800 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 53.105 ΚΩΔΙΚΌΣ - 41.790 EANΚοσμήματα