523.467 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 66.011 ΚΩΔΙΚΌΣ - 56.571 EANΚοσμήματα