659.460 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 59.083 ΚΩΔΙΚΌΣ - 47.281 EANΚοσμήματα