852.148 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 77.779 ΚΩΔΙΚΌΣ - 72.146 EANΚοσμήματα