802.374 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 75.355 ΚΩΔΙΚΌΣ - 67.082 EAN


* Πεδίο που πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά
Πληροφορίες Επιχείρησης

Δηλώνω ότι έχω διαβάσει και αποδεχτεί το κείμενο "Όροι και Προϋποθέσεις της παροχής υπηρεσίας", ότι έχω διαβάσει την πολιτική απορρήτου και αποδεχτεί την διαδικασία διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων μου.


Δηλώνω ότι έχω διαβάσει και αποδεχτεί τους "Όρους και προϋποθέσεις υπηρεσίας" και αποδέχομαι ότι η συμβατική σχέση θα ρυθμίζεται αναλόγως, εγκρίνοντας - σύμφωνα με τα άρθρα 1341 και επόμενα αστικού δικαίου - το περιεχόμενο των σημείων 9. Εξουσιοδότηση, 10. Ευθύνη, 12. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία.


Αποδέχομαι ότι τα προσωπικά μου δεδομένα, όπως αναφέρεται στην Πολιτική Απορρήτου, θα χρησιμοποιούνται για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, εμπορικής και διαφημιστικής επικοινωνίας.


Αποδέχομαι ότι θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα, όπως αναφέρεται στην Πολιτική Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων, της ανάλυσης της αγοράς και των στατιστικών, της δημιουργίας συνολικών προφίλ.