897.939 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 78.319 ΚΩΔΙΚΌΣ - 73.380 EANΕτοιμοπαράδοτα