880.416 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 77.434 ΚΩΔΙΚΌΣ - 70.022 EAN


ΕΓΓΎΗΣΗ ΜΕΛΏΝΕγγυόμαστε ότι τα προϊόντα που διαθέτουμε δεν έχουν κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα. Αν, παρ’ όλα αυτά, ανακαλύψετε κάποιο ελάττωμα στα προϊόντα μας οφείλετε να μας ενημερώσετε το ταχύτερο δυνατόν και μέσα σε οχτώ (8) ημέρες, είτε ταχυδρομικώς, είτε με fax είτε με e-mail. Στην περίπτωση αυτή θα αντικαταστήσουμε το προϊόν με άλλο όμοιο, εφόσον είναι διαθέσιμο, ή θα επιστρέψουμε τα χρήματα στην περίπτωση που όμοιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο.

Τα ελαττωματικά προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην ίδια κατάσταση που στάλθηκαν, με τις συσκευασίες τους, τα έγγραφα που τα συνοδεύουν από τον κατασκευαστή, τις εγγυήσεις τους και, βεβαίως, να μην έχουν χρησιμοποιηθεί με κάποιον τρόπο.

Για προβλήματα που θα ανακύψουν μετά την πώληση των προϊόντων στον τελικό καταναλωτή, η εγγύηση από τον κατασκευαστή τα καλύπτει για 2 χρόνια. Έτσι για την περίοδο αυτή ο πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στο αντίστοιχο service center της χώρας που βρίσκεται. Για τον σκοπό αυτό ο κατασκευαστής συνοδεύει κάθε προϊόν με τον κατάλογο των κατά τόπους service centers.

Εγγυόμαστε επίσης ότι όλα μας τα προϊόντα καλύπτουν τις προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση (EU)

Επίσης, δηλώνουμε ότι, αν και η διακίνηση των προϊόντων μας είναι απολύτως νόμιμη και γίνεται με όλα τα παραστατικά (Τιμολόγια κ.λπ), δεν είμαστε επίσημοι διανομείς των προϊόντων που διακινούνται μέσω της ιστοσελίδας μας.