833.822 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 75.933 ΚΩΔΙΚΌΣ - 67.529 EAN


ΔΙΑΦΎΛΑΞΗ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ1. Απόρρητο

Η παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικού Απορρήτου έχει σχεδιαστεί με σκοπό να σας ενημερώσει για τις πρακτικές μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη/ γνωστοποίηση στοιχείων που μπορεί να μας παρέχετε μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου. Παρακαλούμε διαβάστε ολόκληρη την Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικού Απορρήτου πριν χρησιμοποιήσετε ή υποβάλετε στοιχεία σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο.

H συναίνεσή σας

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον διαδικτυακό τόπο συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής περί Προστασίας Προσωπικού Απορρήτου. Οποτεδήποτε υποβάλλετε στοιχεία μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, συναινείτε στη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη/ γνωστοποίηση των εν λόγω στοιχείων, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικού Απορρήτου.

Παρεχόμενες πληροφορίες

Κάποια πεδία αυτού του διαδικτυακού τόπου μπορεί να σας ζητήσουν να υποβάλλετε πληροφορίες (ταχ. Διευθύνσεις, διευθύνσεις e-mail κλπ) έτσι ώστε να ωφεληθείτε από συγκεκριμένες παροχές (όπως εγγραφές σε ενημερωτικά δελτία, συμβουλές, πληροφορίες, ή επαναφορά υποβολής) ή να συμμετέχετε σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Θα πληροφορηθείτε ποιες από αυτές τις πληροφορίες απαιτούνται και ποιες είναι προαιρετικές.

Παθητική συλλογή στοιχείων

Κατά την πλοήγησή σας σε έναν δικτυακό τόπο, συγκεκριμένες ανώνυμες πληροφορίες μπορεί να συλλέγονται παθητικά (δηλαδή, να συλλέγονται χωρίς την ενεργή από εσάς παροχή της πληροφόρησης) χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα και τεχνολογίες, όπως cookies, internet tags ή web beacons και συλλογή δεδομένων πλοήγησης (navigational data), όπως log files, server logs, clickstream. Ο Internet browser αυτόματα μεταδίδει προς αυτόν τον διαδικτυακό τόπο μερικές από τις ανώνυμες πληροφορίες, όπως το URL της ιστοσελίδας από την οποία μόλις ήρθατε και την διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (ΙΡ) και την έκδοση του browser που ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί εκείνη την στιγμή. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος μπορεί επίσης να συλλέγει ανώνυμες πληροφορίες από τον υπολογιστή σας μέσω των cookies και των internet tags ή των web beacons. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας να σας ειδοποιεί όταν ένα cookie στέλνεται, ή να αρνείται τα cookies εν γένει, αλλά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυτού του διαδικτυακού τόπου μπορεί να μην λειτουργούν χωρίς cookies. 

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί και να συνδυάζει τέτοιες παθητικά συλλεγόμενες ανώνυμες πληροφορίες για να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου, να εξατομικεύει τον διαδικτυακό τόπο βάσει των προτιμήσεων σας, να συλλέγει και αναλύει στατιστικές και τάσεις και άλλως να διαχειρίζεται και να βελτιώνει τον διαδικτυακό τόπο για την χρήση σας. Αυτές οι πληροφορίες δεν συνδυάζονται με πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ως προσωπικές, που έχουν συλλεχθεί αλλού στον διαδικτυακό τόπο εκτός εάν έχετε συναινέσει προς τούτο.

Χρήση και Αποκάλυψη Πληροφοριών

Κάθε τέτοιου είδους αποκάλυψη και αποστολή πληροφοριών που χαρακτηρίζονται ως προσωπικά δεδομένα, θα εξασφαλίσουμε ότι θα πραγματοποιείται αυστηρώς σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις που τίθενται από την εθνική νομοθεσία και σε πλήρη συμμόρφωση με όλες τις μέχρι σήμερα οδηγίες, αποφάσεις, εγκυκλίους και κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, δεσμευόμαστε ότι θα εφαρμόζουμε ικανοποιητικές ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία αυτών των δεδομένων. 

Η συλλογή, χρήση και αποκάλυψη πληροφοριών που χαρακτηρίζονται ως προσωπικά δεδομένα και καλύπτονται από αυτήν την Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικού Απορρήτου δύναται να περιλαμβάνει και αποστολή τέτοιων πληροφοριών σε χώρες εκτός Ελλάδας αλλά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή η πολιτική απορρήτου καλύπτεται από τις Οδηγίες της ΕΕ και την νομοθεσία κάθε χώρας που ενσωματώνει τις οδηγίες αυτές 

Πρόσβαση - Διόρθωση - Αντίρρηση (άρθρα 12 & 13 του Ν.2472/1997)

Για να διατηρήσετε ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις τις πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ως προσωπικές και τις οποίες μας παρέχετε μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως ορίζεται παρακάτω και εμείς θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για να ενημερώσουμε ή να διορθώσουμε αυτές τις πληροφορίες που είναι στην κατοχή μας, ή για να διαγράψουμε τις πληροφορίες σας από την λίστα επαφών μας. Σας ενημερώνουμε πάντως ότι έχετε πάντοτε το δικαίωμα να μας ζητάτε πληροφορίες για όλα τα δεδομένα σας και την επεξεργασία τους, καθώς και να προβάλλετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία αυτή κατά την έννοια και με τις προϋποθέσεις των άρθρων 12 και 13 του Ν.2472/1997 «Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ενημερώσουμε ή να διορθώσουμε ή να διαγράψουμε τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που έχετε υποβάλλει στο παρελθόν μέσω αυτού του δικτυακού τόπου και τα οποία βρίσκονται στην κατοχή μας.

2. Ασφάλεια

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος λαμβάνει εύλογα μέτρα με χρήση τεχνολογιών SSL (Security Socket Layer) και προηγμένων firewalls για να προστατέψει πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ως προσωπικά δεδομένα καθώς τις μεταδίδετε στον διαδικτυακό μας τόπο και να προστατέψει αυτές τις πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, μεταβολή ή καταστροφή.

Το αρχείο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 «Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Υπεύθυνος επεξεργασίας (ή εκπρόσωπος του υπεύθυνου επεξεργασίας) των συλλεγομένων προσωπικών δεδομένων ορίζεται ο κάτωθι:


Τιμόθεος Μπινής
Εγνατία 53Β, 54631
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 250357, fax 2310 2520396
e-mail: info@emporiorologion.gr


Οι επισκέπτες αυτής της ιστοσελίδας μπορούν να απευθύνονται προς αυτόν για την παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν (άρθρο 12 του Ν.2472/1997) ή για να προβάλουν οποιεσδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν (άρθρο 13 του Ν.2472/1997).

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε απορίες, σχόλια ή προβληματισμούς σχετικά με την παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικού Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στις διευθύνσεις που φαίνονται παραπάνω

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικού Απορρήτου

Αν αλλάξει η παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικού Απορρήτου, η αναθεωρημένη πολιτική θα καταχωρηθεί σε αυτόν το δικτυακό τόπο. Παρακαλούμε να την ελέγχετε τακτικά, και ιδιαίτερα πριν δώσετε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα.