711.424 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 77.110 ΚΩΔΙΚΌΣ - 71.875 EANΚοσμήματα