742.570 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 74.884 ΚΩΔΙΚΌΣ - 66.158 EANΚοσμήματα