653.557 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 59.521 ΚΩΔΙΚΌΣ - 46.986 EANΚοσμήματα