546.210 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 66.427 ΚΩΔΙΚΌΣ - 56.695 EANΚοσμήματα