745.387 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 75.163 ΚΩΔΙΚΌΣ - 67.079 EANΡολόγια