544.373 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 58.616 ΚΩΔΙΚΌΣ - 47.844 EANΡολόγια