614.053 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 52.899 ΚΩΔΙΚΌΣ - 40.661 EANΡολόγια