544.555 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 58.650 ΚΩΔΙΚΌΣ - 47.854 EANΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ