646.147 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 58.957 ΚΩΔΙΚΌΣ - 47.144 EANΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ