811.034 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 59.270 ΚΩΔΙΚΌΣ - 46.582 EANΜικροσυσκευές