645.731 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 58.958 ΚΩΔΙΚΌΣ - 47.146 EANΜικροσυσκευές