579.261 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 51.422 ΚΩΔΙΚΌΣ - 39.297 EANΜικροσυσκευές