601.786 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 53.106 ΚΩΔΙΚΌΣ - 41.791 EANΜικροσυσκευές